Centra aktivit ve druhých třídách

 I v letošním roce pokračují žáci druhých tříd v centrech aktivit, aby se co možná nejvíce zdokonalili v týmové spolupráci. Postupně si osvojují jednotlivé role, učí se samostatně řešit problémy, spolupracovat, požádat o pomoc, zhodnotit výsledky svého snažení. Na fotografiích je vidět, že své úkoly berou velmi vážně. 
První centra byla tentokrát inspirována podzimem. Malí studenti museli vyhledávat informace v kalendáři, řešit šifru, pyramidy, určovat přírodniny, nastudovat pravidla hry, vyhledat hlavní myšlenku básně, všímat si detailů v textu, samostatně vytvořit velkého draka a zvítězit nad logickou hrou. Věříme, že získané zkušenosti brzy uplatní při řešení dalších úkolů. 
Johanka Zummerová, Hana Tomášová, žáci 2.A a 2.B

Dana Seifertová

Comments are closed.