Sportovní den 2. stupeň

V pátek 29.9.proběhl v naší škole tematický den. Napůl sportovní, napůl zábavný a i trochu vzdělávací . Proběhl v trochu komornější podobě, ale o to více vynikly výkony jednotlivých účastníků .
Po dobu dvou hodin žáci měřili své sily v téměř všech míčových sportech-přehazovaná, fotbal, florbal, basketbal – a další dvě hodiny pak testovali své schopnosti logického myšlení. Hráli turnaj v piškvorkách, skládali puzzle na čas ,trénovali odhad a jazykolamy a také se něco dozvěděli o anglicky mluvících zemích. Bylo to tedy příjemné dopoledne, ve kterém měli žáci i učitelé možnost poznat se zase trochu jinak.
Velký dík patří všem učitelům za přípravu dne.
Michaela Belzová, Simona Sobotová

Dana Seifertová

Comments are closed.