Interaktivní házená na 1. stupni

Děti potřebují věnovat pohybu stejný čas, jaký stráví ve škole a proto jsme pro ně připravili krásný interaktivní půl den s házenou pod vedením profesionálních trenérů. Pohyb jako takový se má skládat zejména z her, které se ovšem více zaměřují na rozvoj koordinace pohybů a spolupráci v kolektivu (skupinové hry) – přihrávky, kombinace atd. Rozvíjí se mrštnost a obratnost. Děti přikládají fyzické zdatnosti velký význam, navzájem se podle tohoto hlediska srovnávají. Nejdůležitější je rozmanitost, rychlé střídání různých pohybů. Děti se už dokáží motivovat k vytrvalostním sportům, ale vše musí mít stále formu hry, hlavně však zábavy a motivace k pohybu jako takovému.
Kalasová Tereza

Dana Seifertová

Comments are closed.