Školní kolo šachové soutěže

V prosinci proběhne na Praze 8 soutěž školních družstev v šachu. Na podnět pí Benešové jsme zorganizovali školní kolo pro žáky 3.–5. ročníků. Zúčastnilo se 15 žáků, kteří si mohli zahrát až 3 partie se svými spolužáky.
Hodinka strávená nad šachovými figurkami žákům umožnila rozvíjet logické a strategické myšlení, soustředění a dovednost komunikace. V závěru jsme postavili silné družstvo (6 žáků), které bude reprezentovat naši školu. Držíme jim palce!
Zvláštní poděkování patří manželům Benešovým, kteří nejen iniciovali tuto akci, ale pomohli s organizací a především s vyhodnocením jednotlivých partií.
Pavlína Hublová

Dana Seifertová

Comments are closed.