8.B navštívila Senát ČR

V pondělí 4.12. se třída 8.B zúčastnila dětské konference v Senátu ČR s názvem Dnes jsem jako senátor. 
Žáci měli za úkol připravit se předem ve škole na téma Jak zadržet vodu v krajině. 
Všech pět přítomných škol předneslo své pozměňovací návrhy připravovaného zákona, o kterých se dále diskutovalo a na závěr hlasovalo. Výslednou podobu zákona zástupci škol osobně předají senátorům. 
Kromě toho jsme měli možnost vyslechnout si zajímavé postřehy od odborníků z Ministerstva životního prostředí, kteří mezi nás zavítali. 
Děkuji nadaci Modrá rybka za organizaci této přínosné akce. Žáci se nejen dozvěděli něco více o problematice vody v přírodě, ale uvědomili si, v čem spočívá práce senátorů a poslanců a jak funguje demokratický stát. 
A velmi děkuji žákům 8.B za vzornou reprezentaci naší školy a svědomitou přípravu. 
Marie Mrázková
PS: Kdo nás viděl ve Zprávičkách na ČT Déčko 🙂? 

Dana Seifertová

Comments are closed.