Zimní centra aktivit ve 2. třídách 

V předvánočním čase jsme se pustili do dalších center. Všechny úkoly směřovaly k upevnění informací vztahujících se k právě započatému ročnímu období. Během týdne jsme postupně pracovali na různých úkolech. V centru matematiky bylo potřeba vyřešit složité matematické řetězce. Za pomoci tabletů jsme zopakovali sčítání a odčítaní do 100. Další stanoviště – centrum čtení-psaní obsahovalo úkol zaměřený na pozorné čtení textu. Museli jsme vybírat z několika nabídnutých možností odpovědí. Naše čtení s porozuměním ověřil úkol s dokreslováním obrázku podle vět. Asi nejobtížnější úkoly přineslo centrum-objevů. Každý ze skupiny nejprve složil 10 slov podle abecedy. Společnými silami jsme pak vytvářeli dlouhého hada, který obsahoval 40 slov. Následně jsme dostali za úkol velmi pečlivě nastudovat jeden ze čtyř textů a správně odpovědět na otázky. Všechny odpovědi musely být dohledatelné v textu. Když jsme v závěru všechny části složili dohromady, vznikla nám výstižná charakteristika zimy. V ateliéru se nám díky vítězství nad složitým návodem podařilo vytvořit adventní věnec. Poslední dny před prázdninami jsme plnili adventní úkoly, navštívili divadelní představení, vytvořili přáníčka a chystali se na předání dárků spolužákům. 
Už se těšíme na další úkoly, které na nás paní učitelky vymyslí. 
Žáci 2.A a 2.B  

Dana Seifertová

Comments are closed.