Svítí citron?

Třída 3. A se zúčastnila ve fyzikálním ústav J. Heyrovského programu Posviť si citronem na duhu a pak bádej. Děti se seznámily s chemickými pomůckami. Vyzkoušely si práci s pipetou, odměrným válcem, Petriho miskami a filtračním papírem. Ze stavebnice stavěly modely některých chemických prvků. Při programu byly děti aktivní a zajímaly se o pokusy, které jim byly předváděny.
Petra Hejduková

Dana Seifertová

Comments are closed.