Jarní centra aktivit ve 2. třídách

Příchod jara si žáci zpříjemnili v centrech aktivit, která jim nabídla různě obtížné úkoly. V ateliéru bylo potřeba vytvořit obrovskou kraslici, dekorovat ozdobným materiálem a správně nalepit mašli z krepového papíru. Centrum objevů přineslo úkol zaměřený na hmyz na zahradě. Informace o místě výskytu museli žáci vyhledat v encyklopedii. Lístečky pak nalepovali na správné místo na obrázku. Druhý úkol vyžadoval velké soustředění nad knížkou Jaro. Žáci odpovídali na podrobné otázky, které se vztahovaly k obrázku. Centrum čtení – psaní nabídlo možnost pracovat s textem, doplňovat párové souhlásky, opsat koledu a třídit zeleninu. Matematika zahrnovala opakování sčítání, násobení a zaokrouhlování. Mimo pracovních listů žáci využili také tablety.
Ve srovnání s minulým rokem je patrné, že se naši malí studenti pomalu zdokonalují. Skupiny byly čím dál samostatnější. Lépe četly zadání, rozdělily si efektivně práci, výstižněji formulovaly hodnocení, dokázaly v pravý moment požádat o pomoc.
Všichni se už těšíme na letní centra zaměřená na cestování.
Johanka Zummerová, Hana Tomášová, žáci 2. A, 2.B

Dana Seifertová

Comments are closed.