Projekt 4. třídy – Yes, we can

Žáci 4. ročníků se zúčastnili společného projektového vyučování anglického jazyka. Týdenní aktivity zahrnovaly více her, poslechů a zpěvu. Výstup z projektu bude prezentován v prostorách školy.
Žáky výuka bavila a pomohla jim zdolat obtížnost anglické gramatiky – sloveso CAN.
Markéta Chmelová a Magdaléna Hochmanová

Dana Seifertová

Comments are closed.