Komiks: Bezpečné heslo

Vytváření komiksů je skvělým způsobem, jak děti motivovat k vlastní tvořivé aktivitě, zejména když jde o tak důležité téma, jakým je kybernetická bezpečnost.
O tom se přesvědčili žáci 7. A, kteří po společné diskuzi v hodině informatiky využili komiksové prostředí jako vizuálně atraktivní a interaktivní nástroj, který jim pomohl zpracovat, ujasnit a zapamatovat si pravidla pro vytváření silných a bezpečných hesel.
Žáci si nejen zopakovali, jak chránit svou digitální identitu, ale zároveň rozvíjeli své vyprávěcí a výtvarné dovednosti. Tím systematicky rozvíjeli další digitální dovednosti, které mohou dobře upotřebit v běžném životě.
Pavlína Hublová

Dana Seifertová

Comments are closed.