Netradiční Noc s Andersenem

V rámci Noci s Andersenem přespávali žáci 3.B ve škole. K večeři jsme si na školní zahradě opekli buřtíky a poseděli u ohýnku. Večer si všichni připravili spacáky a karimatky. Před spaním nám každý přečetl úryvek z přinesené knihy.
Monika Soukupová

Dana Seifertová

Comments are closed.