Výlet do Terezína

Stalo se již tradicí, že na jaře podnikají žáci 9. tříd naší školy exkurzi do Terezína v doprovodu svého dějepisáře. V 9. třídě se v dějepise probírá II. světová válka a hodně pozornosti věnujeme holokaustu.
Terezín zůstává neodmyslitelně spojen s touto hroznou kapitolou evropských dějin. Je tedy nanejvýš vhodné, aby ho naši žáci navštívili a na vlastní oči viděli to, co znají zatím jenom z učebnic. Po příjezdu do Terezína jsme si nejprve prohlédli Malou Pevnost, která v době války sloužila jako věznice gestapa.
Oběťmi této věznice, která ale měla charakter koncentračního tábora, byli převážně političtí vězni.
Potom jsme se přesunuli do Velké Pevnosti, která sloužila jako židovské Ghetto a dnes funguje jako normální město. Prošli jsme se městem, navštívili jsme tajnou židovskou modlitebnu i krematorium a židovský hřbitov.
Výletu se účastnili žáci 9.A a 9.B v doprovodu učitelů Marie Mrázkové a Karla Jiráta.

Několik postřehů od žáků:

Byl to velmi hezký a naučný zážitek. Cesta tam i zpět proběhla v naprostém pořádku. Pan učitel Jirát nás prováděl a říkal nám spoustu zajímavých informací a moc hezky vyprávěl. Jediné co, že nám počasí nepřálo, protože byla strašná zima, ale to se nedá ovlivnit. Všechno bych velmi pochválila (hlavně pana učitele Jiráta). 10/10

V Terezíně se mi moc líbilo, pan učitel Jirát nám moc hezky převyprávěl všechny dějiny Terezína a vzal nás i do zdejšího města.

Cesta byla pohodlná a rychlá a výklad od pana učitele Jiráta byl velmi zajímavý. Prostředí bylo krásné a naučné, ale byla zima. Celkově hodnotím 9/10 (1 bodík minu za tu zimu). Na výlet s panem učitelem Jirátem bych určitě jela zase.

Dana Seifertová

Comments are closed.