OH 1. stupeň – pokračování

Závěrečná část olympijských her 1. stupně proběhla celá ve sportovním duchu.
Žáci předvedli své dovednosti ve šplhu, sklapovačkách, skoku z místa, běhu přes překážky a hodem míčem. Poslední den patřil štafetovému běhu, kdy z každé skupiny byli vybráni sportovci, kteří svůj stát reprezentovali.
Na závěr proběhlo vyhodnocení celého týdne.
Děkujeme p. učitelce Petře Hejdukové a paní učitelce Ebertové za organizaci.

Dana Seifertová

Comments are closed.