Základní škola a mateřská škola,Praha 8,U Školské zahrady 4 je škola zřizovaná Městskou částí Prahy 8. Jsme škola rodinného typu s vlastním hřištěm, zahradou a v dobré dostupnosti MHD.

Nabízíme

Výuku dle ŠVP – genetickou metodu čtení, dramatickou výchovu, plavání, projekty, aktivizující metody výuky, širokou nabídku volitelných předmětů, moderní pomůcky – PC, interaktivní tabule, specializované učebny…

Školní akce – výlety, školy v přírodě, přednášky, besedy, exkurze, divadlo, kino, koncerty, literární a výtvarné programy, sportovní akce, dětský den, vánoční jarmark a vánoční zpívání, vítání prvňáčků, loučení s deváťáky, jazykové pobyty žáků, plavecké a lyžařské kurzy…

Preventivní programy – adaptační výjezdy, dopravní hřiště, přednášky, besedy…
Přípravku pro předškoláky – spolupracujeme s naší mateřskou školou

Kroužky školního klubu – informatiku, angličtinu, dramatický kroužek, keramiku, základy křesťanství, sportovní hry, břišní tance…

Integraci dětí se specifickými poruchami učení – se speciálními pedagogy, vlastním psychologem a individuálními vzdělávacími plány (pro děti ze spádové oblasti)

Školní jídelnu, družinu a školní klub v nově zrekonstruované budově

Charitativní činnost – Srdíčkový den, Běh naděje, adopci afrických dětí…

Přijďte se k nám podívat (virutálně)!