ZDŠ U Školské zahrady jako taková zahájila svou existenci a byla předána veřejnosti 1. září 1960.
Školní rok byl slavnostně zahájen shromážděním žáků, rodičů a pedagogů před školní budovou. Začátek školního roku se však podstatně lišil od příprav zahájení vyučování na jiných školách. Kdyby totiž ještě tři dny před 1. zářím nezasvěcený kolemjdoucí nahlédl do novotou zářící budovy, rozhodně by si nemyslel, že by měl zde být za necelých 72 hodin zahájen školní rok. Učebny zely prázdnotou, řemeslníci dokončovali ve spěchu svou práci. Všude na chodbách byly vyskládány lavice, nábytek a učební pomůcky, které bylo potřeba ještě nanosit do učeben. I rodiče tehdejších žáků přiložili ruce k dílu a ty nejtěžší kusy sami ještě den před zahájením školního roku nanosili do učeben. Jen dík tomuto usilí mohli být o den později, 1. září 1960, přivítáni první žáci v nové škole.

Povolení k této stavbě vydal „tehdejší“ ONV (Obvodní národní výbor) v Praze 8 dne 6. května 1957 a na jeho základě připravil projekt budovy „tehdejší“ Státní ústav pro projektování hlavního města Prahy – speciální skupina Ing arch. Karla Stádníka. Podle projektu zabíra zastavěná plocha 12 612 m2, jídelna s kuchyní 704 m2 a pořizovací hodnota byla vyčíslena na 5 956 053 Kčs. Novostavba byla převzata generálním investorem stavební výroby dne 15. srpna 1960 a předána OŠK (Obvodní školská komise) rady ONV dne 29. srpna 1960. Okolí školy bylo v té době značně neupravené a připomínalo spíše velice povedený tankodrom a škola samotná byla bez zařízení. Jen díky obětavé pomoci rodičů a učitelů mohlo proběhnout zahájení školního roku 1960/61 dne 1. září v důstojném prostředí.

Další problém, který mohl zhatit snahu o otevření školy včas, byl nedostatek učebních pomůcek, hlavně pak nových učebnic. Školy, ze kterých žáci přišli, nedodaly potřebný počet učebnic, prorože zajišťovaly jen množství požadované „Službou škole“, která pak chybějící učebnice nedodala v potřebném množství.
Zahájení školního roku však 1. září bylo a proběhlo.
Prvním ředitelem se stal p. Jozef Tichý, jeho zástupcem pak p. Bohumil Sedláček. Zároveň byli na zdejší školu jmenováni tito učitelé:

1.-5. ročník : Jarmila Adámková, Marie Baťková, Anna Hradecká, Emílie Kosnarová, Věra Piálková, Jiřina Rubešová, Jitka Šmídová,
Marie Wobrová a Jarmila Vallová

6.-9. ročník : Eva Blümelová, Jiřina Douděrová, Věra Grolichová, Jaroslava Khunová, Anna Koláčková, Jiří Krupka, Marie Křikavová,
Božena Lylová, Ivan Malý, Eliška Petráková, Dr. Lydie Pokorná, PhDr. Marie Štěpánková, Eva Viktorová a Jiří Pazourek

vychovatelky ŠD : Marta Maláková, Božena Robovská a Marta Barková