Trenéři do škol

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní …

Adapťák 6. A

V druhém školním týdnu se uskutečnil také adaptační program třídy 6. A. Program se odehrával v Ďáblickém lese, kde se třída společně účastnila různých her a aktivit zaměřených na stmelování …

Adaptační aktivity 6.B

V počátečním týdnu školního roku absolvovali žáci 6.B dvoudenní adaptační program spojený s přespáním ve škole. Hry a aktivity nás všechny bavily, noc ve škole a popcornový maraton měly také …