Adaptační programy 6. B

I třída 6. B si užila adaptační program v lese, který byl naplněný hrami a aktivitami rozvíjejícími sounáležitost a spolupráci. Třída zvládla společně různé úkoly, některé byly snadné, jiné ne. …

Adaptační program 6.A

Ve dnech 5. a 6. září třída 6. A absolvovala adaptační program v lese. Byl plný her a aktivit, které podporují sounáležitost a spolupráci. Třídě se dařilo zvládnout společně různé …