Informace pro rodiče

Vážení rodiče, městská část Praha 8 zasílá prostřednictvím vašich dětí informace o referendu, které bude probíhat 12. dubna 2014. Další informace můžete získat na webu www.praha8.cz. Leták s informacemi najdete …

Informace o provozu školy

V úterý 4. 6. 2013 bude naše základní škola, školní družina a školní jídelna v běžném provozu. Prosíme rodiče, aby i nadále sledovali náš web a stránky www.praha8.cz.