Za řemesly do Botanicu

Ve čtvrtek 20. června 2019 jsme navštívili centrum řemesel. Rozhodli jsme se ověřit si naši ekonomickou gramotnost a samostatnost. Jaký byl výsledek našeho snažení? 1. Umíme vyměnit peníze ve směnárně. 2. Dokážeme mamince …

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 13. června 2019 se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního ceremoniálu pasování na čtenáře. Zvládli odvážně nejen náročný nástup, ale i vlastní čtenářskou zkoušku. Nebojácně poklekli před velkým mečem, aby …