Adaptační programy 6. B

I třída 6. B si užila adaptační program v lese, který byl naplněný hrami a aktivitami rozvíjejícími sounáležitost a spolupráci. Třída zvládla společně různé úkoly, některé byly snadné, jiné ne. …