Poslední návštěva 7.B

na polytechnických hnízdech ve čtvrtek 11.5. byla rozmanitá. Žáci a žákyně si mohli vybrat, kterou aktivitu si chtějí zkusit. Někteří se bavili těžší verzí robotické stavebnice, některé oslovilo vyzkoušet si …

Dílny – pavučiny

Šikovné ruce žáků a žákyň třídy 7.B vyrobily ve čtvrtek 30.3. v prostorách dílen COPTH tyto krásné a umně zhotovené pavučiny z měděných drátů. Ačkoli práce s pájedlem byla pro …

Polytechnická hnízda

Druhé pololetí zahájila třída 7. B návštěvou polytechnických hnízd na COPTH + G ve Vysočanech. Zadáním bylo vytvořit model stojánku v programu pro 3D tiskárnu. Snad se všichni žáci při …