Polytechnická hnízda

Druhé pololetí zahájila třída 7. B návštěvou polytechnických hnízd na COPTH + G ve Vysočanech. Zadáním bylo vytvořit model stojánku v programu pro 3D tiskárnu. Snad se všichni žáci při …

Sedmé třídy v Doxu

Navštívili jsme výstavu „Vanitas“ a zamysleli se nad otázkou pomíjivosti, času a marnosti v umění i v životě. Třída 7.A se věnovala vyprávění a interpretaci v programu Během příběhu.7.B hledala limity …