PF 2014

Učitelé a žáci ZŠ U Školské zahrady přejí všem klidné Vánoce a mnoho splněných přání v roce 2014.