Školní řád

Školní řád od 1. 10. 2023 pdf

Školní řád od 1. 10. 2020 pdf (starý)

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (pdf)aktualizováno 28.9.2023

Školní vzdělávací program – učební osnovy  (pdf)aktualizováno 28.9.2023

Úplné znění našeho školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Evaluační zprávy

Kalibro – škola a já – 2023 (pdf)

Školní anketa – rodiče 2021 (pdf)

Školní anketa – rodiče 2019 (pdf)

Školní anketa – rodiče 2015 (pdf)

Anketa pro rodiče o činnosti ŠD 2015 (pdf)

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2022/2023 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2021/2022 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2020/2021 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2019/2020 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2018/2019 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2017/2018 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2016/2017 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2015/2016 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2014/2015 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2013/2014 (pdf)

Výroční zpráva za rok 2011/2012 (pdf)

Zpracování osobních údajů

Směrnice k ochraně oznamovatelů (docx) – 24.09.2023

Informační memorandum – pro zákonné zástupce (pdf) – 04.01.2022

Zásady zpracování osobních údajů – pro uchazeče o zaměstnání (pdf)

Zásady zpracování osobních údajů – pro obchodní partnery, kontaktní osoby a návštěvy (pdf)

Zásady zpracování osobních údajů – pro zákonné zástupce (pdf) – aktualizováno 10.9.2020

Informace o nakládání s osobními a citlivými údaji (pdf)

Rozpočty

Návrh rozpočtu škol zřizovaných MČ Prahy na rok 2024 (xls)

Schválený rozpočet na rok 2023 (pdf)

Schválený rozpočet na rok 2022 (pdf)

Schválený rozpočet na rok 2021 (pdf)

Rozpočet MČ Praha 8 pro rok 2021 (externí odkaz)

Schválený rozpočet na rok 2020 (pdf)

Návrh rozpočtu škol zřizovaných MČ Prahy na rok 2020 (pdf)

Schválený rozpočet na rok 2019 (pdf)

Výhledový rozpočet (pdf)

Schválený rozpočet na rok 2018 (pdf)

Návrh rozpočtu škol zřizovaných MČ Prahy  (XLSX)

Ostatní

Kritéria k přijetí do 6. třídy (pdf)

Ceník pronájmů (pdf) – aktualizováno 3.9.2021

Minimální preventivní program (pdf) – aktualizováno 4.10.2023

Jak postupovat při rizikovém chování (pdf)