Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

S ohledem na nepříznivou epidemickou situaci nabízíme termín otevřeného setkání online.

ONLINE schůzka proběhne 11. března 202116:00 v prostředí MS Teams.

Ke schůzce se můžete připojit ZDE Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

V letošním školním roce škola upouští od motivační části zápisu s ohledem na nejasnou epidemickou situaci. Zápis proběhnou pouze formální cestou.

Termíny podání žádostí o přijetí do 1. třídy:

Podání žádostí je možné v termínu 1. – 14. dubna 2021.

Název organizace: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

Způsob podání žádostí

  • datovou schránkou: dvjy6u9
  • emailem s elektronickým podpisem: zs@uskolskezahrady.cz
  • originál žádosti zaslaný poštou: U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 – Kobylisy, 182 00
  • originál vhozený do schránky školy: šedá schránka v mezidveří označená „ZÁPIS“ v době od 7,30 – 17,00.

Žádost najdete na webu školy www.uskolskezahrady.cz – Škola – Zápis do 1.tříd

Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:

  • vyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • kopie Rodného listu dítěte

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Prosíme zákonné zástupce žáků z nespádových oblastí, aby podali žádost také na svojí spádové škole a informovali ji o účasti na zápisu na naší škole. Zjednoduší tím administraci zápisu a urychlí rozhodování ředitelů. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této věci.

Informace o přijetí/nepřijetí

Do 15. dubna 2021 obdržíte do svého emailu číslo žáka, pod kterým je žádost evidována.

Seznam čísel přijatých žáků bude zveřejněn do 20. dubna na vývěsce v budově školy a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně do vlastních rukou.

Při rozhodování bude škola postupovat podle kritérií zveřejněných na webu školy 28. 2. 2021.

Při nástupu žáka do školy (tj. 1. 9. 2021) budou překontrolovány údaje v žádosti:

  • Občanský průkaz zákonného zástupce, který podepisuje žádost o přijetí
  • Rodný list dítěte

Žádost o přijetí dítěte musí podepsat alespoň jeden zákonný zástupce dítěte, pokud žijí rodiče ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče rozdělenou péči, je v žádosti nutný podpis obou zákonných zástupců a uvedení kontaktu na oba rodiče.

Výše uvedené informace se týkají i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad.

Odklad povinné školní docházky

Pro udělení odkladu povinné školní docházky je za potřebí podat Žádost o odklad a doložit ji doporučením pediatra či specialisty a doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Pokud tyto doklady zákonný zástupce zatím nemá, ale o odkladu jedná je třeba současně podat Žádost o přijetí do 1. třídy.

Po přijetí

Zákonní zástupci přijatých žáků budou kontaktováni školou. Umožní-li to epidemická situace, nabídneme setkání osobní, pokud ne, nabídneme setkání on-line v měsíci červnu.

Ve výjimečných případech je možné realizovat podání žádostí osobně. Tuto schůzku je třeba si dohodnout s minimálně 3 denním předstihem na níže uvedených kontaktech.

Kontakty:

telefon: +420 284 680 367

zs@uskolskezahrady.cz