Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

  • Zápis do 1. třídy se bude řídit aktuální epidemickou situací.
  • Příjem žádostí je možný v termínu od 1. do 30. 4. 2021. Žádosti nelze podávat dříve než v zákonem stanoveném termínu.
  • Aktualizace informací k formě zápisu proběhne v průběhu března.
  • Chtěli bychom vás, milí rodiče, upozornit, že datum podání žádosti nerozhoduje o přijetí žáka do 1. třídy.