Termíny zápisu:

středa 12. dubna 2023 od 13 do 17,30 hodin

čtvrtek 13. dubna 2023 od 14 do 17 hodin

(bude možnost využít rezervačního systému, který bude spuštěn od 20. března 2023 a informace najdete na našem webu)

Zákonní zástupci dítěte přinesou:

  • Žádost o přijetí
  • Občanský průkaz nebo pas zákonného zástupce, který podepisuje žádost o přijetí
  • Rodný list dítěte, jeho překlad u dítěte – cizince
  • Pas dítěte cizince s platným vízem

Při zápisu budou překontrolovány údaje v žádosti. Vzhledem k přijímání podle kritérií je nejdůležitější trvalý pobyt dítěte. Pokud si nejste jisti, že je Vaše dítě v matrice Prahy 8 vedeno, můžete se na nás telefonicky obrátit a my Vám sdělíme, zda ho v seznamu našich spádových dětí máme. Nejdříve Vám tuto informaci poskytneme na konci března 2023.

Doložení bydliště pro cizince, kteří nejsou trvale hlášeni v matrice Prahy 8, včetně dětí s vízem strpění:

Předložení pasu, ve kterém je bydliště uvedené nebo Ministerstvo vnitra vydává na žádost cizince tzv. Potvrzení o pobytu, tedy potvrzení aktuálního pobytového oprávnění, a to včetně aktuální hlášené adresy, která je zapsaná v registru obyvatel. Potvrzení o aktuálním pobytu (nikoli historii pobytu) vystavuje na počkání.

K zápisu se musí dostavit alespoň jeden zákonný zástupce dítěte.

K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Pro udělení odkladu povinné školní docházky je za potřebí dostavit se k zápisu – jeden ze zákonných zástupců, přinést rodný list dítěte, Žádost o odklad, doporučení pediatra či specialisty a doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného obdobného centra či lékaře.