Titulní strana musí obsahovat:

 • Název referátu
 • Jméno autora
 • Školní rok
 • Třídu
 • Předmět

Vlastní text musí mít následující formát:

 • 30 řádků textu na jednu stranu
 • Řádkování 1,15
 • Levý a pravý okraj 1,5 cm
 • Zarovnání do bloku
 • Číslování stránek (bez titulní strany)
 • Záhlaví se jménem autora a názvem referátu
 • Dodržení odstavců
 • Rozsah textu, neupřesní-li zadávající, minimálně 3 strany včetně obrázků, tabulek a grafů
 • Obrázky, tabulky i grafy musí mít vlastní popis

Zdroje

 • Minimálně dva zdroje elektronické a jeden tištěný
 • Uvést vždy v závěru práce

Hodnocení referátu:

ZnámkaPodmínky
1Referát je předán v písemné podobě v předepsaném formátu, odpovídá zadanému tématu, žák jej ústně odprezentoval s malou podporou psaného textu a je schopen zodpovědět dotazy přímo související s tématem a použil minimálně tři zdroje
2Referát je předán v písemné podobě v předepsaném formátu, odpovídá zadanému tématu, žák jej ústně odprezentoval s podporou psaného textu a je schopen zodpovědět dotazy přímo související s tématem a použil minimálně tři zdroje
3Referát je předán v písemné podobě s drobnými odchylkami od předepsaného formátu, odpovídá zadanému tématu, při prezentaci převažuje čtení avšak s porozuměním napsaného textu a je schopen zodpovědět část dotazů přímo související s tématem a použil minimálně dva zdroje
4Referát je předán v písemné podobě bez dodržení předepsaného formátu, vzdaluje se obsahem zadanému tématu, při prezentaci žáka převažuje čtení avšak bez porozumění napsanému textu a žák není schopen zodpovědět dotazy přímo související s tématem a použil pouze jeden zdroj
5Referát je předán v písemné podobě bez dodržení předepsaného formátu, neodpovídá obsahově zadanému tématu, při prezentaci žáka převažuje čtení avšak bez porozumění napsanému textu a žák není schopen zodpovědět dotazy přímo související s tématem a neuvádí zdroje

Nebude-li referát odevzdán v písemné podobě, je hodnocení ústního podání o dva stupně sníženo. Opisuje-li žák doslovně zdroje a neuvede-li je jako citaci, jde o porušení autorských práv a referát bude hodnocen jako by nebyl odevzdán v písemné podobě.