Smyslem zřízení fondu je získání finančních prostředků od dobrovolných dárců z řad rodičů a přátel
školy, bývalých absolventů a dalších soukromých a komerčních subjektů a takto získané prostředky
následně využít pro potřeby Základní školy a mateřské školy, Praha 8, U Školské zahrady 4 při náboru
nových zaměstnanců, respektive výhradně pro poskytování náborových příspěvků.

 
Skutečným cílem zřízení fondu je pak doplňování pedagogického sboru novými perspektivními
vyučujícími, s jejichž pomocí bude možné i nadále zkvalitňovat výuku a další pedagogickou činnost na
škole a zároveň zachovat přátelskou a vstřícnou atmosféru školy rodinného typu.

 
Nadační fond má zřízen transparentní účet číslo 1518634002/5500, vedený u Raiffeisenbank,
a.s., na který můžete zasílat případné finanční dary. Transparentní účet naleznete pod tímto
odkazem:

https://www.rb.cz/povinne-zverejnovane-informace/transparentni-ucty?path=transactions&accountNumber=1518634002

Každému dárci, který o to požádá na elektronické adrese tomas.volek@tv-facility.com, bude
vystavena standardní darovací smlouva.
Za Vaše případné dary velice děkujeme a pevně věříme, že Vaše štědrost bude odměněna v podobě
spokojených a dobře připravených ratolestí a to nejen pro další vzdělávací stupeň.

Výroční zprávy

Výpis z nadačního rejstříku

Výpis z nadačního rejstříku

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina NF