Projekt 2. stupeň

Ve dnech 4.-6. 5. 2022 proběhly na druhém stupni projektové dny. Tentokrát se nesly v duchu tématu Cykly-tedy čehokoli, co se nějak pravidelně opakuje.11 skupin se se svými vedoucími učiteli věnovalo …

Projektové dny 2. stupně

Pokyny k projektu Projektové dny budou tři-od 4. do 6.5. V tyto dny nebude probíhat klasická výuka, ale žáci budou pracovat ve skupinách. V pondělí 25.4. bude na nástěnce ve druhém patře …

Jarní kvíz v 1. a 2. B

Velikonoce jsou pryč,  ale na jejich začátku čekal na prvňáčky a druháčky jarní kvíz na zahradě školy. Dvacet otázek o jaru bylo rozmístěno po zahradě, skupinky vytvořeny a mohlo se …