• 6. června 2021
  • dana-seifertova
  • 1. B
  • 0

DEN DĚTÍ očima 1.B

Oslava svátku dětí se opravdu povedla. Sluníčko svítilo a tak jsme společně mohli vyrazit na zahradu školy a vyzkoušet si různé dovednosti. Deváté ročníky pro mladší děti připravily opravdu pěkný …

Sedmé třídy na vyhlídce

V rámci výtvarné a hudební výchovy se sedmé třídy vydaly na vyhlídku nad Hercovkou. Pozorovali jsme horizont, zkusili jsme zachytit výrazné dominanty města a zvlněný terén před námi.Anna Kotrbová Rejchrtová

  • 1. června 2021
  • dana-seifertova
  • 1. A
  • 0

Ohlédnutí za jarním děním v 1.A

Během distanční výuky jsme se snažili využít pěkného počasí pro pozorování jarní přírody. Našli se mezi námi i nadšení fotografové, kteří zaslali snímky z vycházek pro sdílení ve výuce. Blížící …