Nejnovější příspěvky

Aktuality, školní akce atd.

Výstava prací žáků I. a II. stupně

V pátek 15. března 2019 proběhla v naší škole vernisáž prací žáků. Byla vyvrcholením dlouhodobého projektu žáků I. stupně na téma Pohádka. Všichni mohli zhlédnout výtvory svých spolužáků v přízemí a 1. …