Jak se také učí v 5.B?

V tomto školním roce měli rodiče žáků 5. B možnost přiblížit dětem svoje povolání. Na třídní schůzce jsme se domluvili s paní učitelkou Hozákovou, že budeme průběžně docházet do třídy a dětem …