Mgr. Petra Hazlbauerová

Kontakty:

e-mail:

petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

telefon:

284680367

Konzultační hodiny dle dohody

Nabídka:

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

  • další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů,
  • zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny),
  • napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů,
  • spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…),
  • spolupráce s jinými institucemi,
  • mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů,
  • postupy řešení rizikových jevů,
  • koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy.