Mgr. Hedvika Hrušková

 

Kontakty

e-mail: hedvika.hruskova@uskolskezahrady.cz

telefon: 778 548 774

Konzultační hodiny

úterý 8,00 – 14,00

čtvrtek 8,00 – 14,00

konzultace pro předchozí domluvě (pokud se nejedná o aktuální krizovou situaci)

Pro koho:

 • pro žáky
 • pro pedagogické pracovníky
 • pro rodiče

Nabídka:

1) Žákům

 • konzultace při problémech osobního či vztahového charakteru,
 • podpora při obtížích v kolektivu,
 • konzultace při výukových potížích, rozvoj techniky učení,
 • krizová intervence,
 • osobní rozvoj, zvýšení odolnosti, zvládání vzteku atd.,
 • konzultace v rámci kariérového poradenství.

2) Pedagogickým pracovníkům a rodičům

 • konzultace při výchovných a vzdělávacích problémech žáků, při rizikovém chování,
 • diagnostika vztahů ve třídě,
 • individuální i skupinová práce s žáky s cílem zlepšit klima třídy,
 • práce se třídou – preventivní nebo intervenční,
 • konzultace v rámci kariérového poradenství.
 • krizová intervence.