Mgr. Jana Novotná

Kontakty

e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

telefon: 284 680 367

Konzultační hodiny

po dohodě

Nabídka:

Karierní poradenství

  • informace o SŠ
  • zprostředkování exkurzí do vybraných SŠ
  • konzultace se žáky a rodiči o SŠ
  • návštěva Úřadu práce

Podpora žákům se specifickými potřebami učení:

  • spolupráce s učiteli při řešení prospěchových problémů u žáků s SPU
  • spolupráce s rodiči žáků s SPU
  • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami