Pokud se vám na naší škole něco nelíbí, nebo máte nějaký problém, využijte tohoto formuláře. Formulář je anonymní, vaše jméno ani e-mail nejsou povinné položky. Informace zaslané touto cestou (včetně vašich kontaktních informací, pokud je vyplníte) budou považovány za důvěrné.

[contact-form 2 „Schránka důvěry“]