Seznam zaměstnanců

Konzultace učitelů budou probíhat po dohodě s konkrétním vyučujícím, kterého kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Ředitelka školy:

Mgr. Věra StaňkováM

  vera.stankova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: ředitelna

Statutární zástupce ředitelky:

PhDr. Lukáš Lebduška, D, VO, ZE

  lukas.lebduska@uskolskezahrady.cz

Kabinet: kancelář ZŘŠ  

Zástupkyně ředitelky  

Mgr. Dana Seifertová, I

  dana.seifertova@uskolskezahrady.cz

Zástupce ředitelky pro MŠ:  

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Jan Martinovský

  jidelna@uskolskezahrady.cz

Hospodářka školy:

Třídní učitelé:

Přípravná třída     DiS. Dana Krejčová, Aj

  dana.krejcova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

I. A     Mgr. Jitka Košatová

  jitka.kosatova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí   

I. B    Mgr.  Magdaléna Andrejsová

  magdalena.andrejsova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

II. A   Mgr. Johanka Zummerová

  johanka.zummerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – přízemí   

II. B    Mgr. Hana Tomášová

  hana.tomasova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

III. A    Mgr. Petra Hejduková

  petra.hejdukova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet-1.patro    

III. B Monika Soukupová

  monika.soukupová@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 1. patro  

IV. A   Iva Lefflerová

  iva.lefflerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně-přízemí  

IV. B     Mgr. Kateřina Markalousová

 katerina.markalousova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

V. A  Milada Obdržálková

  milada.obdrzalkova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro  

V. B   Mgr. Denisa Heřmanská

  denisa.hermanska@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – přízemí  

VI. A    Mgr. Jana Novotná, F, CH

  jana.novotna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy + ch – 2. patro

VI. B     Mgr. Jana Červenková, ČJ

  jana.cervenkova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 2. stupně – 2.patro

VII. A    Mgr. Angelika Pokorná, M, Z

   angelika.pokorna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy, ch – 2. patro  

VII.B     PhDr. Lukáš Lebduška, Dj, VO, ZE

  Ilukas.lebduska@uskolskezahrady.cz

Kabinet: kancelář ZŘŠ  

VIII. A     PhDr. Karel Jirát, D, Z, TV

  karel.jirat@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet-2.patro  

VIII. B     Mgr.  Simona Sobotová, TV, P, VZ

  simona.sobotova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: : tv-přízemí    

IX. A     Mgr. Petra Hazlbauerová, NJ, HV, VO, ETV

  petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet-2.patro  

IX. B     Mgr. Michaela Belzová, ČJ, AJ

  michaela.belzova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro  

Netřídní učitelé:

Ing. Markéta Chmelová, Aj

  marketa.chmelova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí

Martina Ebertová, Tv

  martina.ebertova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: tv-přízemí

Tereza Kalasová, Tv

  tereza.kalasova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: tv-přízemí

Mgr. Ema Vršecká Aj

  ema.vrsecka@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př-1. patro

Ing. Eva Maredová, Z, P, Ch, EV

  eva.maredova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Mgr. Pavlína Hublová

  pavlina.hublova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: ICT

Mgr. Anna Kotrbová Rejchrtová, VV

  anna.kotrbova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 2. patro

Mgr. Dana Kvačková, D, Vl

  dana.kvackova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Mgr. Marta Váňová, M

  marta.vanova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro

Mgr. Hana Tomášová

  hana.tomasova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 1. patro

Mgr. Marie Mrázková, AJ, EtV, VO

  marie.mrazkova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 2. patro

PeaDr. Dana Kotíková, NJ, ČJ, AJ

  dana.kotikova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Mgr. Kristýna Jelšíková, FY, CH, M

  kristyna.jelsikova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy – 2.patro

Dipl.um. Magdaléna Hochmanová, AJ, Hv

  magdalena.hochmanova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Ondřej Kopecký, P, F, CH

  ondrej.kopecky@uskolskezahrady.cz

Kabinet: f, ch – 2. patro

Ing. Iva Průšová, I

  iva.prusova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: ICT

Mgr. Leoš Kvasničák, PV

  leos.kvasnicak@uskolskezahrady.cz

Kabinet: modrý kabinet – přízemí

Školní poradenské centrum:

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Novotná, F, Ch, PV

  jana.novotna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy + ch – 2. patro

Školní psycholog:

Mgr. Hedvika Hrušková

  hedvika.hruskova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  modrý kabinet – přízemí

Speciální psycholog:

Mgr. Marcela Štěpánková

  marcela.stepankova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  učebna spec. pedagoga

Metodik prevence:

Mgr. Petra Hazlbauerová, NJ, HV,VO, ETV

  petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2.patro

Vychovatelky:

Jaroslava Kleperádová – vedoucí vychovatelka

  jaroslava.kleperadova@uskolskezahrady.cz

Lenka Bucharová, Eliška Česáková, Lenka Trojánková, Taťána Longhurst

Asistentky pedagoga:

Martina Ebertová, Daniela Fišerová, Martina Palátová, Monika Soukupová, Leoš Kvasničák

Školník:

Vrátná: