Seznam zaměstnanců

Konzultace učitelů budou probíhat po dohodě s konkrétním vyučujícím, kterého kontaktujte telefonicky nebo
e-mailem.

Ředitelka školy:

Mgr. Věra StaňkováM
Kabinet: ředitelna

Statutární zástupkyně ředitelky:

Mgr. Dagmar Tomanová, ČJ, PV
Kabinet: kancelář ZŘŠ

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Dana Kvačková, D, VO
Kabinet: kancelář ZŘŠ

Zástupce ředitelky pro MŠ:

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Jan Martinovský

Hospodářka školy:

Třídní učitelé:

I. A         Mgr. Alexandra Švagrová
Kabinet: 1. stupně – 1. patro
I. B         Mgr. Jitka Košatová
Kabinet: př – 1. patro
II. A         Mgr. Johanka Zummerová
Kabinet: 1.stupně – přízemí
II. B        Tereza Klímová
Kabinet: 1.stupně – přízemí
III. A        Iva Lefflerová
Kabinet: 1.stupně – přízemí
III. B        Mgr.  Kateřina Markalousová
Kabinet: 1. stupně – 1. patro
IV. A        PaedDr. Dana Kotíková
Kabinet: 1.stupně – přízemí
IV. B      Mgr. Dana Seifertová
Kabinet: 1.stupně – přízemí
V. A       Mgr. Petra Hejduková
Kabinet: př – 1. patro
V. B       Mgr. Kateřina Kubišová
Kabinet: 1.stupně – přízemí
VI. A       Mgr. Marta Váňová, M, F
Kabinet: velký kabinet- 2. patro
VI. B       Mgr. Andrea Wendlíková, ČJ, VO
Kabinet: velký kabinet – 2. patro
VII. A       Ing. Eva Maredová, Z, P, Ch, EV
Kabinet: př – 1. patro
VII. B       Mgr. Ondřej Kocián, D ,Z, INF
Kabinet: malý kabinet – 2. patro
VIII. A     Mgr. Marie Mrázková, AJ, EtV, VO
Kabinet: malý kabinet – 2. patro
VIII. B     Mgr. Angelika Pokorná, M, Z
Kabinet: fy + ch – 2. patro
IX.A     Mgr. Michaela Belzová, ČJ, AJ
Kabinet: velký kabinet – 2. patro
IX. B    Mgr. Hedvika Paskudová, ČJ, D, NJ
Kabinet: velký kabinet- 2. patro

Netřídní učitelé:

Bc. Tomáš Banovič, TV, VZ
Kabinet: tv – přízemí
PaedDr. Dana Fialová, NJ
Kabinet: 1. stupně – 1. patro
Martina Hoadová, AJ
Kabinet: velký kabinet- 2. patro
Ing. Markéta Chmelová, AJ
Kabinet: 1.stupně – přízemí
Mgr. Pavel Jonáš, PV
Kabinet: dílny
MgA. Nikola Květoňová, HV
 Kabinet: malý kabinet – 2. patro
Mgr. Anna Kotrbová Rejchrtová, VV
Kabinet: malý kabinet – 2. patro
Bc. Marek Sobota, Tv
Kabinet: tv – přízemí
Mgr. Marcela Štěpánková – speciální pedagog
Kabinet:  učebna specka

Školní poradenské centrum:

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Novotná, F, Ch
Kabinet: fy + ch – 2. patro

Školní psycholog:

Mgr. Hedvika Hrušková
Kabinet:  modrý kabinet – přízemí

Metodik prevence:

Mgr. Petra Hejduková
Kabinet: př – 1. patro

Vychovatelky:

Jaroslava Kleperádová – vedoucí vychovatelka

Lucie Bešťáková, Lenka Bucharová, Eliška Česáková, Lenka Trojánková, Tetyana Longhurst

Asistentky pedagoga:

Martina Ebertová, Daniela Fišerová, Ing. Jana Jeřábková Mgr. Leoš Kvasničák, Monika Soukupová

Školník:

Vrátný:

Karel Lukeš
Jaroslav Bělonožník