Seznam zaměstnanců

Konzultace učitelů budou probíhat po dohodě s konkrétním vyučujícím, kterého kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Ředitelka školy:

Mgr. Věra StaňkováM

  vera.stankova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: ředitelna

Statutární zástupce ředitelky:

PhDr. Lukáš Lebduška, D, VO, Z

  lukas.lebduska@uskolskezahrady.cz

Kabinet: kancelář ZŘŠ  

Zástupkyně ředitelky  

Mgr. Dana Seifertová, Př, I, Vv, OMJ

  dana.seifertova@uskolskezahrady.cz

Zástupce ředitelky pro MŠ:  

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Jan Martinovský

  jidelna@uskolskezahrady.cz

Hospodářka školy:

Třídní učitelé:

Přípravná třída     DiS. Dana Krejčová, Aj

  dana.krejcova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

I. A     Mgr. Johanka Zummerová

  johanka.zummerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí   

I. B    Mgr. Kateřina Kubišová

  katerina.kubisova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

II. A   Mgr. Jitka Košatová

  jitka.kosatova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro   

II. B    Mgr. Tereza Klímová

 tereza.klimova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

III. A    Iva Lefflerová

  iva.lefflerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet-1.patro    

III. B Mgr.  Kateřina Markalousová

 katerina.markalousova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 1. patro  

IV. A   Mgr. Milada Obdržálková

  milada.obdrzalkova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 1. patro  

IV. B     Mgr. Denisa Heřmanská

 denisa.hermanska@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

V. A  Mgr. Petra Hejduková

  petra.hejdukova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro  

V. B   Mgr. Dana Kotíková

  dana.kotikova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – přízemí  

VI. A    Mgr. Angelika Pokorná, M, Z, PV

  angelika.pokorna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy + ch – 2. patro

VI. B     Mgr. Andrea Wendlíková, ČJ, VO

  andrea.wendlikova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

VII. A    PhDr. Karel Jirát, D, Z, TV

  karel.jirat@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet-2.patro  

VII.B     Mgr. Simona Sobotová

  simona.sobotova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: tv-přízemí  

VIII. A     Mgr. Petra Hazlbauerová, NJ, HV, VO

  petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet-2.patro  

VIII. B     Mgr. Michaela Belzová, ČJ, AJ

  michaela.belzova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro    

IX. A     Mgr. Marie Mrázková, AJ, EtV, VO

  marie.mrazkova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 2. patro  

IX. B     Mgr. Hedvika Paskudová, ČJ, D

  hedvika.paskudova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro  

Netřídní učitelé:

Ing. Markéta Chmelová, Aj

  marketa.chmelova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: sborovna

Martina Ebertová, Tv

  martina.ebertova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy+ch-2. patro

Tereza Kalasová, Tv

  tereza.kalasova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: tv-přízemí

Mgr. Ema Vršecká Aj

  ema.vrsecka@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př-1. patro

Bc. Ondřej Bek, F, Inf

  ondrej.bek@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy+ch-2. patro

Ing. Eva Maredová, Z, P, Ch, EV

  eva.maredova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Mgr. Pavlína Hublová

  pavlina.hublova@uskolskezahrady.cz

ICT

Mgr. Anna Kotrbová Rejchrtová, VV

  anna.kotrbova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 2. patro

Mgr. Dana Kvačková, D, VO

  dana.kvackova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Mgr. Marcela Štěpánková – speciální pedagog

  marcela.stepankova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  učebna specka

Mgr. Marta Váňová, M

  marta.vanova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro

Bc. David Klopacz, Aj

  david.klopacz@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Mgr. Hana Tomášová

  hana.tomasova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 1. patro

Školní poradenské centrum:

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Novotná, F, Ch, PV

  jana.novotna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy + ch – 2. patro

Školní psycholog:

Mgr. Hedvika Hrušková

  hedvika.hruskova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  modrý kabinet – přízemí

Metodik prevence:

Mgr. Petra Hazlbauerová, NJ, HV,VO

  petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2.patro

Vychovatelky:

Jaroslava Kleperádová – vedoucí vychovatelka

  jaroslava.kleperadova@uskolskezahrady.cz

Lenka Bucharová, Eliška Česáková, Lenka Trojánková, Taťána Longhurst

Asistentky pedagoga:

Tereza Doležalová, Martina Ebertová, Daniela Fišerová, Mgr. Leoš Kvasničák, Martina Palátová, Monika Soukupová, Klára Vlková, Jana Došková

Školník:

Vrátná: