Seznam zaměstnanců

Konzultace učitelů budou probíhat po dohodě s konkrétním vyučujícím, kterého kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Ředitelka školy:

Mgr. Věra StaňkováM
Kabinet: ředitelna

Statutární zástupkyně ředitelky:

Mgr. Dagmar Tomanová, ČJ, Př, PV, TV
Kabinet: kancelář ZŘŠ

Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Dana Kvačková, D, VO
Kabinet: kancelář ZŘŠ

Zástupkyně ředitelky pro MŠ:

Mgr. Daniela Švancarová

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Jan Martinovský

Hospodářka školy:

Třídní učitelé:

I. A         Mgr. Johanka Zummerová
Kabinet: 1. stupně – přízemí
I. B         Mgr. Miroslav Švehla
Kabinet: 1. stupně – přízemí
II. A        Mgr. Lucie Štorková
Kabinet: 1. stupně – 1. patro
II. B        Mgr. Jitka Košatová
Kabinet: Př -1. patro
III. A       Ing. Jaroslava Hrdličková, ZE
Kabinet: 1. stupně – přízemí
III. B       Jana Müllerová
Kabinet: modrý kabinet – přízemí
IV. A       Mgr. Petra Hejduková
Kabinet: Př -1. patro
IV. B       Mgr. Kateřina Kubišová
Kabinet: 1. stupně – přízemí
V. A        PaedDr. Dana Kotíková
Kabinet: modrý kabinet – přízemí
V. B        Mgr. Kateřina Markalousová
Kabinet: 1. stupně – 1. patro
VI. A       Mgr. Eva Maredová, Z, P, Ch, EV
Kabinet: velký kabinet – 2. patro
VI. B       Bc. Marek Sobota, I, PV, Z, TV
Kabinet: Tv – přízemí
VII. A     Mgr. Marie Mrázková, AJ, EtV, VO, VZ
Kabinet: malý kabinet – 2. patro
VII. B     Mgr. Angelika Pokorná, M, Z
Kabinet: Fy + ch – 2. patro
VIII.A     Mgr. Michaela Belzová, ČJ, AJ, KAJ
Kabinet: velký kabinet – 2. patro
VIII. B    Mgr. Hedvika Paskudová, ČJ, D, NJ
Kabinet: velký kabinet – 2. patro
IX. A       Mgr. Erika Duchková, VV, ČJ
Kabinet: malý kabinet – 2. patro
IX.B        Mgr. Jana Novotná, F, Ch, PV
Kabinet: Fy + ch – 2. patro

 

Netřídní učitelé:

Bc. Tomáš Banovič, TV, VZ
Kabinet: Tv – přízemí
PaedDr. Dana Fialová, NJ
Kabinet: 1.stupně – 1. patro
Martina Hoadová, AJ
Kabinet: Př -1. patro
Ing. Markéta Chmelová, AJ, HV, VV
Kabinet: 1.stupně – přízemí
Mgr. Pavel Jonáš, PV
Kabinet: dílny
MgA. Nikola Květoňová, HV
Kabinet: malý kabinet – 2. patro
Růžena Štanclová,ČJ ,VV,HV
Kabinet: modrý kabinet – přízemí
Mgr. Marta Váňová, M
Kabinet: velký kabinet – 2. patro
RNDr. Irena Veselá, P
Kabinet: Př -1. patro
Mgr. Michaela Vlková, ČJ
Kabinet: Př -1. patro

Školní poradenské centrum:

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Novotná, F, Ch
Kabinet: Fy + ch – 2. patro

Školní psycholog:

Mgr. Hedvika Hrušková
Kabinet: modrý kabinet – přízemí

Metodik prevence:

Mgr. Petra Hejduková
Kabinet: Př -1. patro

Speciální pedagog:

Mgr. Marcela Štěpánková
Kabinet: učebna specka

 

Vychovatelky:

Jaroslava Kleperádová – vedoucí vychovatelka

Lenka Bucharová, Bc. Alena Krausová, Renata Kubešová, Lenka Trojánková,  Tetyana Danko

Asistentky pedagoga:

Martina Ebertová, Daniela Fišerová, Martina Malá, Monika Soukupová

Školník:

Vrátný: