Seznam zaměstnanců

Konzultace učitelů budou probíhat po dohodě s konkrétním vyučujícím, kterého kontaktujte telefonicky nebo
e-mailem.

Ředitelka školy:

Mgr. Věra StaňkováM

  vera.stankova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: ředitelna

Statutární zástupkyně ředitelky:

Mgr. Andrea Wendlíková, ČJ, PV

  andrea.wendlikova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: kancelář ZŘŠ  

Zástupce ředitelky pro MŠ:  

Vedoucí školní jídelny:

Ing. Jan Martinovský

  jidelna@uskolskezahrady.cz

Hospodářka školy:

Třídní učitelé:

I. A     Mgr. Jitka Košatová

 jitka.kosatova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př. – 1. patro    

I. B    Tereza Klímová

 tereza.klimova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

II. A   Mgr. Johanka Zummerová

  johanka.zummerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – přízemí    

II. B    Mgr. Kateřina Kubišová

 katerina.kubisova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

III. A     Mgr. Pavlína Hublová

 pavlina.hublova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – 1.patro    

III. B     Mgr. Denisa Heřmanská

 denisa.hermanska@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

IV. A   Mgr. Petra Hejduková

  petra.hejdukova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro  

IV. B Mgr. Dana Seifertová

 dana.seifertova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – přízemí  

V. A  Iva Lefflerová

 iva.lefflerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – přízemí  

V. B Mgr.  Kateřina Markalousová

 katerina.markalousova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – 1. patro  

VI. A   PaedDr. Dana Kotíková

  dana.kotikova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1.stupně – přízemí  

VI. B       Mgr. Marek Sobota, Tv, AJ, INF, PV

 marek.sobota@uskolskezahrady.cz

Kabinet: tv – přízemí
 

VII. A       Mgr. Petra Hazlbauerová, NJ, HV,VO

  petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2.patro  

VII.B     Mgr. Michaela Belzová, ČJ, AJ

  michaela.belzova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro  

VIII. A     Mgr. Marie Mrázková, AJ, EtV, VO

  marie.mrazkova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 2. patro  

VIII. B       Mgr. Hedvika Paskudová, ČJ, D

 hedvika.paskudova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2. patro    

IX. A       Ing. Eva Maredová, Z, P, Ch, EV

 eva.maredova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro  

IX. B     Mgr. Angelika Pokorná, M, Z, PV, Ch

  angelika.pokorna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy + ch – 2. patro  

Netřídní učitelé:

PaedDr. Dana Fialová, NJ

  dana.fialova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: 1. stupně – 1. patro

Martina Hoadová, AJ

  martina.hoadova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet- 2. patro

Mgr. Anna Kotrbová Rejchrtová, VV

 anna.kotrbova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: malý kabinet – 2. patro

Mgr. Dana Kvačková, D, VO

  dana.kvackova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: př – 1. patro

Dis. Dana Krejčová, Aj

 dana.krejcova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  1. stupně – přízemí

Anna Kulová, Aj

 anna.kulova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  1. stupně – 1. patro

PhDr. Karel Jirát, D, Z, TV

 karel.jirat@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  malý kabinet – 2. patro

Mgr. Marcela Štěpánková – speciální pedagog

 marcela.stepankova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  učebna specka

Mgr. Marta Váňová

 marta.vanova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  velký kabinet – 2. patro

Ondřej Bek ,Fy

 ondrej.bek@uskolskezahrady.cz

Ing. Markéta Chmelová, Aj

 marketa.chmelova@uskolskezahrady.cz

Školní poradenské centrum:

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Novotná, F, Ch, PV

  jana.novotna@uskolskezahrady.cz

Kabinet: fy + ch – 2. patro

Školní psycholog:

Mgr. Hedvika Hrušková

  hedvika.hruskova@uskolskezahrady.cz

Kabinet:  modrý kabinet – přízemí

Metodik prevence:

Mgr. Petra Hazlbauerová, NJ, HV,VO

  petra.hazlbauerova@uskolskezahrady.cz

Kabinet: velký kabinet – 2.patro

Vychovatelky:

Jaroslava Kleperádová – vedoucí vychovatelka

  jaroslava.kleperadova@uskolskezahrady.cz

Lenka Bucharová, Eliška Česáková, Lenka Trojánková, Taťána Longhurst

Asistentky pedagoga:

Tereza Doležalová, Martina Ebertová, Daniela Fišerová, Mgr. Leoš Kvasničák, Martina Palátová, Monika Soukupová

Školník:

Vrátný: