ROZHODNUTÍ

Od 1. 9. 2012 stanovuji výši úplaty za pobyt dítěte ve školní družině na 200,- Kč za měsíc.

Hradí se čtvrtletně, vždy za měsíce 9. – 12., 1. – 3., 4. – 6.

Splatnost je určena nejpozději do konce počínajícího měsíce čtvrtletí.

Od 1. 9. 2012 stanovuji nově úplatu za využití kroužků školní družiny na 500,- Kč na školní rok. Platba je jednorázová,  se splatností do konce října 2012. Při ukončení docházky do kroužku se platba nevrací, za tuto částku můžete využít libovolný počet kroužků.

— Mgr.Dana Kvačková, ředitelka školy