Složení školské rady:

Za učitele:

Mgr. Johanka Zummerová

Za rodiče:

Tomáš Volek

Za zřizovatele:

Ing. Eliška Vejchodská