Složení školské rady:

Za učitele:

Mgr. Kateřina Markalousová

Za rodiče:

Tomáš Volek

Za zřizovatele:

Mgr. Pavel Franc