Informace k zápisu

Výsledky přijímacího řízení pro žáky z Ukrajiny (pdf)

Як діяти, якщо ви зацікавлені в тому, щоб ваша дитина навчалася у нашій школі.

Важливо записатися на прийом та зареєструватись по електронній пошті zs@uskolskezahrady.cz або зателефонувати, якщо ви розмовляєте чеською мовою, на номер телефону 284680367.

Якщо ви не володієте чеською мовою і у вас немає перекладача, для вас будуть зарезервовані дні: середа 8 червня 2022 та четвер 9 червня 2022 з 12 по 15 годину, де  вам  буде надано послугу перекладача.

Якщо ви розмовляєте чеською мовою або маєте можливість привести перекладача, реєстрація буде відбуватися з 6 по 10 червня 2022 року з 12 по 15 годину.

Візьміть з собою:

 • Закордонний паспорт з візою/дозволом на проживання дитини
 • Закордонний паспорт з візою/дозволом проживання законного опікуна
 • Дозвіл на опіку, якщо ви не є законним опікуном
 • Підтвердження місця проживання – наприклад, договір оренди
 • Свідоцтво про народження дитини – його переклад на чеську мову
 • Підтвердження надання медичної допомоги.
 • Табель за останній рік навчання вашої дитини – якщо у вас є

 Вступ до 1-го класу буде здійснюватися за певними категоріями.  (https://www.uskolskezahrady.cz/kriteria-pro-prijimani-deti-k-plneni-povinne-skolni-dochazky/). Це означає, що діти котрі проживають на території, де назви вулиць закріплені за школою, будуть прийняті до навчання у нашій школі, поки не наповняться класи. (https://www.uskolskezahrady.cz/about/seznam-spadovych-ulic/) У разі більшої кількості цих дітей ми будемо діяти відповідно до інструкцій засновника.

Jak postupovat, pokud máte zájem, aby Vaše dítě chodilo na naši školu.

Na zápis je důležité se objednat na e-mailu zs@uskolskezahrady.cz nebo zavolat, pokud se domluvíte česky, na telefonní číslo 284680367.

Pokud nemluvíte česky a nemáte tlumočníka bude pro vás vyhrazena středa 8. 6. 2022 a čtvrtek 9. 6. 2022 od 12 do 15 hodin, kdy zajistíme službu překladatele z naší strany.

Pokud se domluvíte česky nebo máte možnost přivést tlumočníka bude zápis probíhat v týdnu 6. – 10. 6. 2022 od 12 do 15 hodin.

Přineste s sebou:

 • Cestovní pas s povolením pobytu dítěte
 • Cestovní pas s povolením pobytu zákonného zástupce
 • Doklad o svěření dítěte do péče, pokud nejste zákonným zástupcem
 • Doklad o bydlišti – např. nájemní smlouvu
 • Rodný list dítěte – jeho překlad do češtiny
 • Potvrzení o zajištění zdravotní péče.
 • Vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku školy svého dítěte – pokud máte

Při příjímání budeme postupovat podle platných kritérií pro přijímání do 1. třídy (https://www.uskolskezahrady.cz/kriteria-pro-prijimani-deti-k-plneni-povinne-skolni-dochazky/). To znamená, že děti ze spádové oblasti (https://www.uskolskezahrady.cz/about/seznam-spadovych-ulic/) přijmeme do kapacity školy. V případě vyššího počtu těchto dětí to budeme řešit v souladu s pokyny od zřizovatele.

A4_vzdelavani_CZ-Letak-VAS-Praha-8