Ředitelské volno 21. a 22. 12. 2021

Vážení rodiče,
ředitelka školy uděluje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů od 21. 12. do 22. 12. 2021 volné dny (ředitelské volno).

Škola nabízí pro oba dny služby školní družiny od 7:00 do 16:00 pro všechny žáky prvního stupně. Všem těmto žákům bude poskytnut oběd. Pro žáky 4. – 5. tříd, kteří mají zájem o družinu – prosíme, kontaktujte vedoucí školní družiny J. Kleperádovou do čtvrtku 16. 12. 2021 do 12.00 h na email jaroslava.kleperadova@uskolskezahrady.cz. Bez potvrzené účasti nelze dítě přihlásit na obědy.

Dana Seifertová

Comments are closed.