Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pdf) – aktualizováno 19.2.2024

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (docx) – aktualizováno 19.2.2024


Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf) – aktualizováno 19.2.2024

Žádost o odklad povinné školní docházky (docx) – aktualizováno 19.2.2024


Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (pdf) – aktualizováno 19.2.2024

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (docx) – aktualizováno 19.2.2024