Kritéria k přijetí do 1.třídy (pdf) – aktualizováno 8.3.2022

Kritéria k přijetí do 1.třídy (docx) – aktualizováno 8.3.2022


Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pdf) – aktualizováno 26.2.2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (docx) – aktualizováno 26.2.2021


Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf) – aktualizováno 26.2.2021

Žádost o odklad povinné školní docházky (docx) – aktualizováno 26.2.2021