Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (pdf) – aktualizováno 28.2.2023

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (docs) – aktualizováno 28.2.2023


Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf) – aktualizováno28.2.2023

Žádost o odklad povinné školní docházky (docx) – aktualizováno 28.2.2023


Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (pdf) – aktualizováno 28.2.2023

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (docx) – aktualizováno 28.2.2023