Trenéři do škol

Program Trenéři ve škole je založen na propojení sportů, které v pravidelné rotaci ve standardních hodinách tělocviku na 1. stupni základních škol nabízejí dětem pestrou pohybovou činnost. Tím vytváří pozitivní …

Adapťák 6. A

V druhém školním týdnu se uskutečnil také adaptační program třídy 6. A. Program se odehrával v Ďáblickém lese, kde se třída společně účastnila různých her a aktivit zaměřených na stmelování …