Vážení rodiče a milí strávníci,
dovolte mi, abych Vám sdělil pár důležitých informací týkající se stravování v naší školní jídelně ZŠ.

Rodiče žáků prvních tříd nebo dětí, které nastupují na naší školu musejí, v případě zájmu, své děti přihlásit ke stravování. Prosím, čtěte tento dokument a postupujte dle pokynů.

Platba obědů

Ceny obědů jsou v souladu s vyhláškou o školním stravování (107/2005 Sb., příloha 2 ve znění pozdějších předpisů) stanoveny od 1.9.2023 takto:

  • Žáci 7-10 let 35 Kč,- za oběd, paušální částka za měsíc 735,- Kč
  • Žáci 11-14 let 37,- Kč za oběd, paušální částka za měsíc 777,- Kč
  • Žáci 15 a více let 40,- Kč za oběd, paušální částka za měsíc 840,- Kč

Upozorňuji, že dítě se do konkrétní cenové skupiny zařazuje od 1. září školního roku a to podle věku, který dosáhne v tom kterém školním roce (1.9. – 31.8.). Příklad: když tedy Vaše dítě dosáhne věku 15 let až na konci školního roku, např. 30.7., je zařazeno do skupiny žáci 15 a více let již od 1. září.

Upravte prosím své trvalé příkazy na správné částky. VS a číslo účtu (100 993 468 / 0300) zůstává stejné.
Dbejte prosím na to, aby příslušná částka na další měsíc stravy byla na účtu jídelny do konce měsíce předcházejícího (např. platba na duben již v březnu). Přehled svých plateb a také aktuální stav konta (přeplatek/nedoplatek) strávníka můžete sledovat po přihlášení na www.strava.cz.

O tom, jak platit stravné za obědy se dozvíte více na této samostatné stránce.

Výdej obědů

Obědy jsou vydávány od 11.45 do 14.15. Čipy sloužící jako identifikace strávníka u výdeje prodává pan vedoucí ŠJ Ing. Jan Martinovský a to za cenu 100 Kč. Na čipy ve vztahuje dvouletá záruka ode dne nákupu. Čipy školní jídelna zpět nevykupuje a stávají se tedy majetkem kupujícího. Důvodem je zejména to, že vrácené čipy jsou často nefunkční.

Strávníci mají na výběr denně ze dvou hlavních jídel. Objednávání jídel je možné buď v objednávacím boxu v prostorách jídelny nebo na internetu (www.strava.cz) po přidělení přihlašovacích údajů. Na konci každého měsíce je všem strávníkům automaticky přihlášen celý následující měsíc (platí tedy, že strávník je přihlašování do doby, než se odhlásí se stravování). Automaticky mají všichni po přihlášení stravného měsíce oběd číslo 1.

Odhlašování obědů

Pondělí je možné odhlásit ještě ten samý den do 8.00 pomocí internetu (www.strava.cz), emailu (jidelna@uskolskezahrady.cz)  nebo  na 702 178 759 (SMS, WhatsApp). Ostatní dny je nutno odhlašovat do 14.00 předchozího dne (tj. odhlásit středu lze do 14.00 v úterý). První den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné si oběd vyzvednout do vlastní nádoby, další dny je nutné odhlásit. Přihlášení strávníci jsou přihlašováni automaticky na celé stravovací období a je jejich povinností a právem si odhlašovat obědy, které si nemohou nebo nechtějí vyzvednout. Neodhlášené obědy propadají!

Kontaktní údaje jídelny

Odpovědná osoba: Ing. Jan Martinovský (vedoucí ŠJ)

Email: jidelna@uskolskezahrady.cz

Tel: 702 178 759

Aktuální jídelníčky naleznete na http://www.strava.cz/strava/stravnik/jidelnicky?&zarizeni=0393

Aktuální veřejné dokumenty jídelny naleznete na http://1url.cz/0GwV

Číslo účtu jídelny: 100 993 468/ 0300 (ČSOB)

Objednávky (odhlášky) přes internet

Naše školní jídelna Vám nabízí možnost objednávat si obědy přes internet v pohodlí vašeho domova. Stačí mít přidělené (nemáte-ti, pište na jidelna@uskolskezahrady.cz) uživatelské jméno a heslo a po přihlášení se na www.strava.cz můžete objednávat, odhlašovat, kontrolovat docházku na obědy svého dítěte, kontrolovat své platby a aktuální stav konta strávníka (přeplatek/nedoplatek). Více informací naleznete na www.uskolskezahrady.cz/skolni-jidelna/objednavky-stravy-pres-internet/

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Martinovský
vedoucí ŠJ ZŠ U Školské zahrady