Provoz

Provoz školní družiny je od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11,45 hod do 17hod, družina má 6 oddělení.

Provoz školní družiny je přerušen v měsíci červenci a srpnu, o letních prázdninách.

Co se týče ostatních prázdnin  ( např.jarní, vánoční, podzimní…), družina je v provozu od 8 do 16h, pokud se přihlásí alespoň 5 dětí.

Úplata za pobyt ve školní družině

Úplata za pobyt ve školní družině činí 300 Kč za měsíc.

Za možnost využívat kroužky ŠD se platí jednorázově 500K/šk. rok, při jakémkoli počtu navštěvovaných kroužků.

Režim ŠD:

6,30 – 8h – odpočinek, relaxace, volné hry dětí, indiv. rozhovory

11,45 – 13h – hygiena, stravování, odpočinek, relaxace, volné hry dětí

13 – 14h – zájmová činnost dětí řízená vych.

14 – 15h – pobyt venku (vycházky, pobyt na šk.hřišti, šk.zahradě)

15 – 15,30h – hygiena, svačina, kroužky

15,30 – 17h – volné hry dětí, vypracování dom.úkolů

Nabídka kroužků ŠD ( může se změnit)

  1. sportovní hry
  2. zobcová flétna
  3. keramika
  4. angličtina
  5. vaření
  6. dramatický kroužek

Příležitostné společné akce

  • Masopustní karneval
  • Koncert kroužku zobc.flétny
  • Výstava keramického kroužku