Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s odst. 2 § 24 zákona 561/2004 Sb. v platném znění vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 29. – 30. 6. 2020 ředitelské volno z organizačních důvodů. Školní rok bude ukončen v pátek 26. …

Lidská vývojová stádia

V přírodovědě si žáci 5. A uvědomili, že lidé procházejí během života určitými vývojovými stádii, která také nakreslili. Práce se jim podařily a děkuji za pěkné obrázky.