Provozní a organizační řád

Nástup dětí

6:30 hod – 8:15 hod (později po individuální dohodě s rodiči)

Spontánní hra

Je zařazena průběžně během dne, dle uvážení učitelek a potřeb dětí (alespoň 3 – 4x denně).

Řízené činnosti

Probíhají většinou dopoledne, cca od 8:45 hod do 10:00 hod. Mohou probíhat ve třídách, herně i venku.

Využití interaktivní tabule, sledování televize

Přibližně 2x do měsíce, max. 20 minut, vždy navazuje na předchozí činnosti.

Pohybové aktivity

Zařazeny nejméně 3 – 4x denně ve formě hudebně pohybových aktivit, spontánních her, relaxačních cvičení, cvičení na balančních míčích …apod. Vybavení je dostačující, je využíván prostor velké herny a vybavená školní zahrada.

Pobyt venku

Dle počasí, co nejdéle. Využíváme školní zahradu a blízký lesopark a okolí mateřské školy. Činnosti jsou spontánní, mohou být i řízené. Při plánování pobytu venku se v době inverzí řídíme stupněm znečištění ovzduší.

Odpočinek a spánek

Je zařazen v době od 12:30 hod do 14:15 hod (14:30 hod). Přihlížíme k individuálním potřebám dětí (nutit děti ke spánku je nepřípustné).

Lehátka jsou uložena v samostatné místnosti, lůžkoviny se po vyvětrání ukládají do přihrádek k tomu určených. Pyžama jsou zavěšena na háčcích.

Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 21 dní; ručníky se mění 1x týdně nebo dle potřeby. Praní prádla probíhá v MŠ ve vlastní pračce. Čisté prádlo se skladuje v prostorách k tomu určených, odděleně od prádla použitého.

 Stravování

Svačiny se podávají  v 9:00 hod – 9:30 hod a ve 14:30 hod – 15:00 hod, oběd se vydává v 11:45 hod – 12:30 hod. Jídlo dětem podávají zaměstnanci kuchyně.

Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle předpisu. Do jídelníčku jsou zařazovány potraviny a biopotraviny v rámci racionální výživy. Jídelníček je vždy vypracován tak, aby děti dostaly všechny složky potravy, které jsou potřeba k jejich zdravému vývoji.

Pitný režim

Je zajištěn po celý den. Dětem jsou podávány čaje, stolní voda, 100% ovocné koncentráty bez přísad cukru a konzervačních látek.

Spolupráce s rodiči

O plánech a provozu mateřské školy jsou rodiče informováni na třídní schůzce v září. Rodiče spolupracují při společných akcích a brigádách. O nich informujeme rodiče na nástěnkách mateřské školy a emaily.

Potřebují-li rodiče konzultaci, mohou se kdykoli domluvit s třídními učitelkami či zástupkyní mateřské školy.

Pořádáme Dny otevřených dveří, kdy rodiče mohou nahlédnout do prostor mateřské školy. Připravujeme pro rodiče anonymní anketu, ve které mohou vyjádřit své připomínky, jež jsou pak podnětem pro naši další práci.

Pedagogové chrání soukromí rodiny, nezasahují do něj. Zachovávají mlčenlivost, spolupracují s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte.

Pedagogický sbor pracuje jako tým ve spolupráci s provozními zaměstnanci.

Další informace naleznete na: www.msuskolskezahrady.cz