INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

termíny zápisu:

úterý 12. dubna 2022 od 13 do 18 hodin

středa 13. dubna 2022 od 13 do 17 hodin

Zákonní zástupci dítěte přinesou:

  • Žádost o přijetí
  • Občanský průkaz zákonného zástupce, který podepisuje žádost o přijetí, resp. doložení trvalého bydliště dítěte
  • Rodný list dítěte
  • Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte – není-li dítě zapsané v OP žádajícího zákonného zástupce

Při zápisu budou překontrolovány údaje v žádosti. Vzhledem k přijímání podle kritérií je zapotřebí doložit bydliště svého dítěte. To znamená, že máte dítě zapsané v OP. Jestliže je bydliště vašeho dítěte odlišné od bydliště v OP, je potřeba přinést potvrzení, které vám o bydlišti vašeho dítěte vydá úřad MČ.

K zápisu se musí dostavit alespoň jeden zákonný zástupce dítěte.

K zápisu se musí dostavit i děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky.

Pro udělení odkladu povinné školní docházky je za potřebí dostavit se k zápisu – jeden ze zákonných zástupců, přinést rodný list dítěte, Žádost o odklad, doporučení pediatra či specialisty a doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného obdobného centra či lékaře.

Formuláře k zápisu

On-line přihlašování k zápisu ukončeno.

Správce Webu

Comments are closed.