• 9. června 2021
  • dana-seifertova
  • 5. A
  • 0

Prohlídka Prahy 5. A

V úterý 8. června jsme se vydali na prohlídku historické Prahy s paní Tinkovou. Od sochy sv. Václava jsme prošli Novým i Starým Městem až k pravoslavnému chrámu svatých Cyrila …

Lidská vývojová stádia

V přírodovědě si žáci 5. A uvědomili, že lidé procházejí během života určitými vývojovými stádii, která také nakreslili. Práce se jim podařily a děkuji za pěkné obrázky.