• 9. června 2021
  • dana-seifertova
  • 5. A
  • 0

Prohlídka Prahy 5. A

V úterý 8. června jsme se vydali na prohlídku historické Prahy s paní Tinkovou. Od sochy sv. Václava jsme prošli Novým i Starým Městem až k pravoslavnému chrámu svatých Cyrila …

Lidská vývojová stádia

V přírodovědě si žáci 5. A uvědomili, že lidé procházejí během života určitými vývojovými stádii, která také nakreslili. Práce se jim podařily a děkuji za pěkné obrázky. 

  • 10. května 2020
  • dana-seifertova
  • 5. A
  • 0

Den matek – básně

Z žáků 5. A se na chvíli stali básníci, kteří napsali moc hezké básničky pro své maminky. Opět a ráda musím všechny děti pochválit. Práci věnovaly všechno úsilí, a právě …