Naše škola je zapojena v projektu Centrum péče pro žáky se SVP základních škol zřízených MČ Praha 8, který je financován z fondů EU OPPA více na odkazu www.praha8.cz/Centrum-pece-o-zaky-se-SVP.

V rámci tohoto projektu k nám pravidelně dochází odborníci z těchto oblastí:
  

Mgr. Marina Šimanová – speciální pedagog; tel.: 727 902 576; email: marina.simanova@praha8.cz

Mgr. Hedvika Hrušková – psycholog; tel: 727 891 234; email: Hedvika.hruskova@praha8.cz

Mgr. Ivana Mrázková – odborník na integraci cizinců; tel.: 607 033 171; email: ivana.mrazkova@praha8.cz

Mgr. Lucie Krejčová – logoped; tel.: 607 033 172; email: lucie.krejcova@praha8.cz

Ing. Lenka Pokorná – manažer a koordinátor projektu; tel.: 607 033 168;  email.: lenka.pokorna@praha8.cz

 

Tým je k dispozici také rodičům. Stačí si na výše uvedených kontaktech domluvit konzultaci.

OPPA1m