Projektové dny

Projektové dny 2. stupně

Pokyny k projektu

Projektové dny budou tři-od 4. do 6.5. V tyto dny nebude probíhat klasická výuka, ale žáci budou pracovat ve skupinách.

V pondělí 25.4. bude na nástěnce ve druhém patře vyvěšeno téma projektového týdne a konkrétní náplň jednotlivých pracovních skupin. Bude jich 12. Žáci si vyberou jednu, která je zaujala /raději i ještě jednu náhradní/ a ve čtvrtek 28.4. ráno se zapíší.

Zápis proběhne následovně.

V 7:30 pan školník otevře školu, žáci projdou šatnou a u schodů v šatně/blízko dveří, kudy se chodí ven na přestávku/ si od učitele vyzvednou lístek s pořadovým číslem. Potom už pomalým tempem dojdou do druhého patra do učebny matematiky. Podle pořadí budou vpouštěni dovnitř a zapíší se. Je možné zapsat pouze sám sebe, nikoli kamarády. Skupiny budou namíchané ze všech ročníků druhého stupně. V každé skupině bude tedy pro daný ročník pouze omezený počet míst. Kdo nechce bojovat o nějakou skupinu, může přijít do školy v normálním čase a zapsat se na místo, které na něj zbyde.

Pokud někdo už dopředu ví, že bude v době této akce chbět, je třeba to nahlásit, aby se sním nepočítalo.

Po skončení zápisu budou skupiny překontrolovány a zveřejní se jména vedoucích.

Po vytvoření skupin si v následujícím týdnu,tedy od 2.5. dají vedoucí skupin sraz se svými svěřenci a dají jim natištěný program dní, především časy příchodů a odchodů. Je třeba sledovat nástěnku u velkého kabinetu.

Kdo bude chybět jen některý den, dá vědět vedoucímu učiteli.

Třetí den projektu bude částečně věnován prezentaci, o jejíž podobě budou žáci informováni později/patrně plakát či ústní prezentace toho, co zažili, vyzkoumali atd/.

Na spolupráci se žáky se těší všichni učitelé druhého stupně.

Správce Webu

Comments are closed.