Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro rok 2022/23 pro žáky 5. a 7. tříd

Kde vzít důležité informace o přijímacím řízení na víceletá gymnázia?

-na webových stránkách MŠMT: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

-u výchovné poradkyně Jany Novotné-e-mail: jana.novotna@uskolskezahrady.cz

-na dnech otevřených dveří SŠ, na webových stránkách SŠ

Střední škola vyhlásí kritéria  pro přijetí do oborů vzdělávání na svých webových stránkách nejpozději do 31. 1. 2023

Info-k-prijimacimu-rizeni-22-23-5.-a-7.

Dana Seifertová

Comments are closed.