Tělesná výchova s balonky

Ve třídě 1. A a 1. B si klade výchova k tělesné aktivitě za cíl propojit radost ze hry s významem pohybu. Naší metodou je odstraňování klasických pravidel a nápaditý přístup k cvičebním úkolům, což vytváří prostor pro zábavnou a interaktivní formu tělesné výchovy. Nedávno jsme se rozhodli využít nafukovací balónky jako prostředek k oživení hodiny. Tato nekonvenční volba nám umožnila nejen rozvíjet dětskou kreativitu a radost z hry, ale zároveň podporovat pohyb a fyzickou aktivitu. Věříme, že tento inovativní přístup k hodině tělesné výchovy posiluje nejen tělesné schopnosti, ale také celkový přístup k pohybu a zdravému životnímu stylu. Tereza Kalasová

Dana Seifertová

Comments are closed.